Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)BauReihe Clothing Korlátolt Felelősségű Társaság

Postacím: 696 18 Luzice, Ná Piskách 1076/2, Csehország

Email: info@baureiheclothing.comTisztelt Szolgáltató!Alulírott kijelentem, hogy ezúton gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó neve:

A fogyasztó címe:

A fogyasztó aláírása (papír alapú elállás esetén):Kelt: